Tifa’s Kalender


Week of Nov 4th
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
04/11/2019

Regi-Event

Regi-Event

Regirock/Regice/Registeel

Regirock/Regice/Registeel
05/11/2019

Kobalium

Kobalium
06/11/2019

Kobalium

Kobalium
07/11/2019

Kobalium

Kobalium
08/11/2019

Kobalium

Kobalium

"Rockémon"

"Rockémon"
09/11/2019

Kobalium

Kobalium

"Rockémon"

"Rockémon"
10/11/2019

Kobalium

Kobalium

"Rockémon"

"Rockémon"